Jansegers Françoise, kantoor te 9910 Knesselare, Urselseweg 63

Welkom


Nuttige informatie is te vinden op

- De webiste van de Orde van Advocaten: http://www.advocaat.be
- De website van de Overheidsdienst Justitie: Justice (belgium.be) en https://justonweb.be/
- De website van de FOD Economie: http://economie.fgov.be/nl/
- De website van het Nationaal Kantoor voor Roerende waarden: http://www.roerendewaarden.be/nl_home.htm
- De website van de Nationale Bank van België: http://www.nbb.be/pub/index.htm
- Een website ivm de GDPR-richtlijn van ConXioN: https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/


Een nuttige berekeningsmethode voor onderhoudsgelden is de methode Renard.
Een indicatie hiervan vindt U via de berekeningsmodule van de Gezinsbond via https://calc.leotr.be/renard.htm.

De meest courrante methode voor alimimentatie te berekenen is deze van voorzitter Hobin van de rechtbank van Antwerpen, zie
https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/introduction.

De module van confrater Van Daele voor berekening indexatie onderhoudsgeld wordt sterk aanbevolen, zie
http://www.avdt.be/diensten/indexatie-onderhoudsgeld