Jansegers FranÁoise, kantoor te 9910 Knesselare, Urselseweg 63

Welkom        Het ereloon van het kantoor wordt in beginsel bepaald op basis van een uurloon.
Vakgebied        Het ereloon wordt in de regel in overleg met de cliŽnt besproken.
Contact        Het basisuurtarief bedraagt € 75,00 excl. BTW vanaf 1.01.2014.
Informatie       
Tarieven       
Links          

Het uurtarief kan worden verhoogd afhankelijk van de complexiteit, inzet en omvang van de behandelde zaak,
de gebeurlijke urgentie en het aantal cliŽnten welke optreden als eiser of verweerder, dan wel beklaagde/burgerlijke partijen.

Het uurtarief kan worden verlaagd rekening houdend met de eenvoud van een zaak of 
Uw eigen specifieke precaire financiŽle toestand.

In het uurtarief zijn niet inbegrepen de kosten van dagvaarding, rolrechten of kostprijs voor tussenkomst derden (o.m. notaris, deskundige).

In bepaalde gevallen wordt steeds in overleg met de cliŽnt overeengekomen dat de kosten en het ereloon vallen 
in een globaal akkoord, waarbij de tarieven in overeenstemming zijn met de prestaties die in de verschillende zaken 
dienen te worden geleverd.

De administratie- en dossierkosten worden op basis van de volgende tarieven bepaald:
* gerechtkosten: volgens opgave
hieronder vallen onder meer kosten van gerechtsdeurwaarder, rolrechten, griffierechten, afschriften van strafdossier, 
vonnissen of arresten, aanvraag uitvoerbare uitgifte, vertalingkosten, kosten van derden.

* kantoorkosten en briefwisseling:
o opening dossier: (vast tarief) € 60,00
o verplaatsingskosten: € 0,15/km
o briefwisseling: € 7,5/brief
o procedureakten (dagvaarding, conclusie, verzoekschrift,…): € 9,00/blad
o parkeerkosten: volgens opgave
o aangetekende zendingen: volgens opgave
o fax: € 7,5/fax
o fotokopieŽn: € 0,40/kopie
o e-mail: forfaitair
o telefoon: forfaitair
o financiŽle verrichtingen: € 2,50/transactie
o uitzonderlijke portkosten: prijs van het pakket

Voormelde tarieven zijn excl. BTW vanaf 1.01.2014, gelet op de afschaffing van de vrijstelling welke gold voor advocatuur.

Het kantoor is eveneens bereid om pro deo op te treden, indien U aan de inkomstengrenzen zoals door de wet worden opgelegd voldoet en uw dossier aanvaard wordt door het Bureau voor Juridische Bijstand.

De wet voorziet op heden in maxima (conform de indexatie geldend vanaf 1.08.2022) van
- voor alleenstaanden:    onder de €  1.326,- netto voor volledige kosteloosheid en tussen € 1.326 en € 1.617 netto voor gedeeltelijke kosteloosheid
- voor alleenstaanden, gehuwden of samenwonenden met persoon ten laste, maximum:
    € 1.617,- netto aan gezinsinkomsten voor volledige kosteloosheid +  €  307,58 per persoon ten laste
    € 1.907,- netto aan gezinsinkomsten voor gedeeltelijke kosteloosheid +  €  307,58 per persoon ten laste

In een aantal gevallen wordt het recht op volledige kosteloosheid ook vermoed behoudens tegenbewijs
(voor personen in met een invaliditeitsuitkering (erkenning +66%) ontvangen van de FOD Sociale Zaken, minderjarigen etc.).